Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Wszystkich czytelników, zarówno uczniów jak i nauczycieli proszę o zwrot wypożyczonych książek i podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych.

 

 

1. Książki i podręczniki - odbiór w bibliotece szkolnej w następujących dniach i godzinach:

Książki:

19 czerwca 202 r. (piątek) - 8.00 –11:00 (uczniowie klas I, II, III)

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - 8:00 – 11:00 (uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII)

23 czerwca 2020 r. (wtorek) - 8:00 – 10:00 (nauczyciele)

 

 

Podręczniki według planu:

klasa IV, V, VII - 19 czerwca 202 r. (piątek) - 11.00 – 13:00

klasa I, II, III - 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - 11:00 –13:00

klasa VI, VIII - 23 czerwca 2020 r. (wtorek) - 8:00 –11:00

 

2. W pomieszczeniu biblioteki może jednocześnie przebywać 1 czytelnik. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.

 

3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

 

4. Jeżeli czytelnik ma taką potrzebę może mieć własne rękawiczki i mieć zasłonięte usta i nos.

 

5. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.

 

6. Czytelnik kładzie książki na stoliku w sposób umożliwiający bibliotekarzowi przeczytanie numeru książki. Następnie odkłada książki do wskazanego przez bibliotekarza pudełka do kwarantanny.

7. Komplet podręczników należy zapakować w reklamówkę, opisać w widocznym miejscu według wzoru:

- imię i nazwisko

- klasa

- liczba podręczników

- numer telefonu do rodzica/opiekuna w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

 

8. Czytelnik kładzie reklamówkę na stoliku w sposób umożliwiający bibliotekarzowi przeczytanie danych znajdujących się na reklamówce i sprawdzenie ilości podręczników. Następnie odkłada podręczniki w reklamówce do wskazanego przez bibliotekarza miejsca do kwarantanny.

 

 

Bibliotekarz szkolny

Ewa Wieczorek

Informacje

11 czerwca - Boże Ciało - dzień wolny od zajęć


12 czerwca (piątek) - dzień wolny od zajęć

(odpracowany 11 stycznia 2020r. - bal noworoczny)

 

 

Kształcenie na odległość

Nauka nadal będzie odbywała się na odległość.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 26 czerwca. Czytaj więcej TUTAJ

Informacja dla ósmoklasistów

Procedury dla ósmoklasistów. Kliknij TUTAJ

Informacja

Po zebraniu przez wychowawców informacji od uczniów klas IV-VIII

na temat zapotrzebowania na konsultacje ze wszystkich przedmiotów,

został sporządzony harmonogram na przyszły tydzień (1-5 czerwca).

 

Harmonogram znajdziesz TUTAJ.

 


Informacja

Od 25 maja 2020r. zostają przywrócone w naszej szkole zajęcia opiekuńczo - dydaktyczne dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I - III. Zajęcia będą się odbywać w godz. 8:45-12:00 i dotyczą dzieci, których rodzice wyrażają na to zgodę.

 

Od 25 maja br. chętni uczniowie klasy ósmej mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Harmonogram konsultacji TUTAJ.

 

Informujemy, że na wyżej wymienione zajęcia nie będzie zapewnionego dowozu uczniów.

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole w związku ze stanem epidemii COVID -19.

 

Procedury TUTAJ  Załącznik do pobrania TUTAJ

Informacja

W dniu 14 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Głuchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organu Prowadzącego z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Głuchów.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych przez dyrektorów placówek informacji od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie dotyczących chęci wysłania dziecka do placówki, podjęto wspólną decyzję, że od dnia 18 maja 2020 roku punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w naszych placówkach nadal pozostają zamknięte.

Mój sportowy idol - wyniki konkursu

Wyniki konkursu "Mój sportowy idol"
1m. Zofia Pawlik 
2m. Julia Machcińska
3m. Jakub Jagiełło
3m. Magdalena Słodka
wyróżnienia
Aleksandra Bielińska
Aleksandra Kubiak

Prace konkursowe laureatów:
- praca Zosi KLIK
- praca Julii KLIK
- praca Kuby KLIK
- praca Oli B. KLIK
- praca Oli K. KLIK

Informacja

INFORMACJA

 

            W dniu 5 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Głuchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organu Prowadzącego z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Głuchów.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych przez dyrektorów placówek informacji od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie dotyczących chęci wysłania dziecka do placówki, podjęto wspólną decyzję o możliwości otwarcia placówek przedszkolnych oraz żłobka od dnia 18 maja 2020 roku.

Decyzja w tej sprawie podana będzie do wiadomości w dniu 15. 05. 2020, po przeprowadzeniu przez dyrektorów ponownej analizy dotyczącej zainteresowania rodziców wysłaniem dzieci do placówek.

 


Mój sportowy idol

Regulamin konkursu "Mój sportowy idol".

 

1.Postanowienia ogólne.

 

a) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Wysokienicach.

b)Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 28.04-03.05.2020.

c)Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres szkola_wysokienice@interia.pl z dopiskiem "konkurs".

2. Cele konkursu

 

a)Zapoznanie z sylwetkami sportowców, drużyn sportowych.

b)Zachęta do naśladowania postaci sportowych.

c)Doskonalenie różnych form wypowiedzi pisemnych.

 

3.Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a) uczestnikami konkursu są uczniowie klas 5-6 SP Wysokienice,

b) warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i spełnienie zasad podanych w pkt.4.

 

4.Zasady konkursu i nagrody.

 

a) Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy pisemnej na temat "Mój sportowy idol". Pod słowem "idol"może kryć się sportowiec bądź drużyna sportowa.

b)Praca powinna obejmować następujące zagadnienia:

-prezentacja sylwetki bohatera/drużyny,

- szczególne cechy charakteru Twojego idola,

-szczególne dokonania (trofea,medale, itp.)

- uzasadnienie wyboru .

c)Długość wypowiedzi to minimum pół strony napisane czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 14.

d)Praca będzie oceniana pod względem merytorycznym (wf) i poprawności językowej (j.polski).

e) Najlepsze prace zostaną nagrodzone i za zgodą twórcy zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

f)Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

g) Nagrody będą wręczone przy najbliższej możliwej okazji.

 

5. Dane osobowe uczestników konkursu.

a) Prace konkursowe powinny być podpisane.

b) Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 

 

 

 

Organizatorzy

p.Alina Duda,p.Grażyna Dyśko,p.Piotr Majewicz

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odleglość

przedłużone do 24 maja.

Więcej informacji TUTAJ

Wygenerowano w sekund: 0.06
1,327,694 unikalne wizyty