Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Konsultacje

Uwaga ósmoklasiści!

 

Konsulatacje z matematyki odbędą się 24 marca (środa)

 w godz. 13:15 - 14:50 (uczniowie dojeżdżający) i w godz. 14:50 - 16.25 (uczniowie miejscowi).

 

Konsultacje z języka polskiego i języka angielskiego (obie grupy)

odbędą się 25 marca (czwartek) od godz. 13:15 - 4 godz. lekcyjne + przerwy.

 

Kolejne konsultacje odbędą się po Świętach Wielkanocnych wg tego samego planu.

Wracamy do nauki zdalnej

Wracamy do nauki zdalnej...

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

 

Więcej można przeczytać TUTAJ

Egzaminy próbne w marcu

Harmonogram egzaminów próbnych dla ósmoklasistów:

17 marca (środa) godz. 9:00

18 marca (czwartek) godz. 9:00

19 marca (piątek) godz. 9:00

Konsultacje dla kl.8

Uwaga!

 

Konsultacje dla klasy ósmej z języka polskiego i matematyki

odbędą się w środę 10 marca br.

od godz. 13:15 do godz. około 16:30 dla obu grup.

 

 

Konsultacje dla kl.VIII

Uwaga!

 

Konsulatacje z matematyki odbędą się 3 marca (środa)

 w godz. 13:15 - 14:50 (uczniowie dojeżdżający) i w godz. 14:50 - 16.25 (uczniowie miejscowi).

 

Konsultacje z języka polskiego i języka angielskiego (obie grupy)

odbędą się 4 marca (czwartek) od godz. 13:15 - 4 godz. lekcyjne + przerwy.

Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Segregujemy odpady, bo takie mamy zasady”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Michowicach. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na technicznym kartonie formatu A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, której motywem przewodnim będzie prawidłowa segregacja odpadów. Z racji pandemii uczniowie klas IV-VIII wykonują zdjęcie wykonanej pracy do p. Marty Kopczyńskiej. Każde zdjęcie musi być podpisane: imię, nazwisko, klasę i szkołę.

Załącznikiem do regulaminu jest klauzura RODO (dla uczestnika) oraz zgoda na przetwarzanie danych, którą po podpisaniu należy zeskanować i przesłać razem z pracą konkursową.

Szkoła może zgłosić tylko dwie prace w każdej kategorii wiekowej

• prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: klasy 0 – I, II – III, IV – V, VI – VIII.

 

Regulamin TUTAJ   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych TUTAJ   Klauzula informacyjna TUTAJ

Informacja dla rodziców ósmoklasistów

Uwaga!!!

 

1 marca (poniedziałek) o godz. 17:00

odbędzie się zebranie rodziców uczniów klasy VIII na platformie Teams.

 

Konsultacje dla ósmoklasistów

Uwaga!

 

Konsulatacje z matematyki odbędą się 24 lutego (środa)

 w godz. 13:15 - 14:50 (uczniowie miejscowi) i w godz. 14:50 - 16.25 (uczniowie dojeżdżający).

 

Konsultacje z języka polskiego i języka angielskiego (obie grupy)

odbędą się 25 lutego (czwartek) od godz. 13:15 - 4 godz. lekcyjne + przerwy.

Informacja dla ósmoklasistów

Uwaga ósmoklasiści!!!

Zapoznajcie się z terminami rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Więcej TUTAJ

#SAFErzy

 ”#SAFErzy” to tytuł konkursu filmowo-plastycznego, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.Kliknij TUTAJ

Zadaniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest stworzenie plakatu propagującego bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Praca może obrazować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu.  

Zadaniem uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest stworzenie komiksu/historyjki obrazkowej propagującej bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Praca może obrazować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Zadaniem uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest stworzenie krótkiego nagrania w formie teledysku/spotu propagującego bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Dzieło może prezentować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu, jak im przeciwdziałać, alternatywne metody spędzania wolnego czasu.

 

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu konkursu.

„Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” jest wymogiem formalnym, jego brak spowoduje odstąpienie od procedury konkursowej.

 

Pliki z pracami konkursowymi należy przesyłać na adres www.prewencja@ld.policja.gov.pl do dnia 17 marca 2021r.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 marca 2021 r. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, https://lodzka.policja.gov.pl/.

Nauczanie zdalne dla starszych klas

Do końca lutego br. przedłużone zostanie nauczanie zdalne dla uczniów klas 4-8.  
Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą kontynuować naukę stacjonarną.

 

Więcej TUTAJ

Wygenerowano w sekund: 0.06
1,889,130 unikalne wizyty