Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Egzaminy ósmoklasisty-język polski

Nasi ósmoklasiści, jak wszyscy ich rówieśnicy w całej Polsce, przystąpili do egzaminu po szkole podstawowej.
Długo żyli w niepewności, bo egzamin miał się planowo odbyć w kwietniu, jednak pandemia koronawirusa zmieniła całe nasze życie, ich również. Na początku nie było wiadomo, co z egzaminem, ale ostatecznie nadszedł ten czas. 
Stres towarzyszył im już od kilku dni, ale we wtorek stawili się w komplecie z dobrymi humorami. 16 czerwca odbył się egzamin z języka polskiego. Na napisanie go mieli 120 minut, a niektórzy nawet więcej. Pytania dotyczyły najpierw lektury "Quo vadis", a następnie tekstu popularnonaukowego. Ósmoklasiści musieli też napisać ogłoszenie oraz wypracowanie -  do wyboru mieli przemówienie lub opowiadanie. Okazało się, że większość z nich wybrała przemówienie, w którym starali się przekonać rówieśników, że książki mogą być źródłem mądrości. 

Mamy nadzieję, że naszym uczniom udało się wszystko (albo przynajmniej większość) napisać dobrze. Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych dniach. Smile

 

[tekst i zdjęcia M. Grefkowicz]

Informacja

 

25 czerwca (czwartek) - dzień wolny od zajęć dla uczniów

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły

 

 

 

 


Rozdanie świadectw

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 26 czerwca. Czytaj więcej TUTAJ

Rozdanie świadectw i nagród odbędzie się w sali gimnastycznej wg następującej kolejności:

9:00 - 9:15 klasa I

9:15 - 9:30 klasa II


9:30 - 9:45 klasa III

9:45 - 10:00 klasa IV


10:00 - 10:15 klasa V

10:15 - 10:30 klasa VI


10:30 - 10:45 klasa VII

10:45-11:00 klasa VIII


Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem. Czekając na wejście do szkoły lub sali gimnastycznej uczniowie nie gromadzą się, ale zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metrowy).

Egzaminy ósmoklasistów

16,17,18 czerwca - egzaminy ósmoklasistów.


Zdający stosują się do procedur dotyczących bezpieczeństwa

i przychodzą na egzamin najpóźniej o 8.30.

 

Dla pozostałych uczniów 16,17,18 czerwca to dni wolne od zajęć.

 

 

 


Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Wszystkich czytelników, zarówno uczniów jak i nauczycieli proszę o zwrot wypożyczonych książek i podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych.

 

 

1. Książki i podręczniki - odbiór w bibliotece szkolnej w następujących dniach i godzinach:

Książki:

19 czerwca 202 r. (piątek) - 8.00 –11:00 (uczniowie klas I, II, III)

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - 8:00 – 11:00 (uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII)

23 czerwca 2020 r. (wtorek) - 8:00 – 10:00 (nauczyciele)

 

 

Podręczniki według planu:

klasa IV, V, VII - 19 czerwca 202 r. (piątek) - 11.00 – 13:00

klasa I, II, III - 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - 11:00 –13:00

klasa VI, VIII - 23 czerwca 2020 r. (wtorek) - 8:00 –11:00

 

2. W pomieszczeniu biblioteki może jednocześnie przebywać 1 czytelnik. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.

 

3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

 

4. Jeżeli czytelnik ma taką potrzebę może mieć własne rękawiczki i mieć zasłonięte usta i nos.

 

5. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.

 

6. Czytelnik kładzie książki na stoliku w sposób umożliwiający bibliotekarzowi przeczytanie numeru książki. Następnie odkłada książki do wskazanego przez bibliotekarza pudełka do kwarantanny.

7. Komplet podręczników należy zapakować w reklamówkę, opisać w widocznym miejscu według wzoru:

- imię i nazwisko

- klasa

- liczba podręczników

- numer telefonu do rodzica/opiekuna w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

 

8. Czytelnik kładzie reklamówkę na stoliku w sposób umożliwiający bibliotekarzowi przeczytanie danych znajdujących się na reklamówce i sprawdzenie ilości podręczników. Następnie odkłada podręczniki w reklamówce do wskazanego przez bibliotekarza miejsca do kwarantanny.

 

 

Bibliotekarz szkolny

Ewa Wieczorek

Informacje

11 czerwca - Boże Ciało - dzień wolny od zajęć


12 czerwca (piątek) - dzień wolny od zajęć

(odpracowany 11 stycznia 2020r. - bal noworoczny)

 

 

Kształcenie na odległość

Nauka nadal będzie odbywała się na odległość.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 26 czerwca. Czytaj więcej TUTAJ

Informacja dla ósmoklasistów

Procedury dla ósmoklasistów. Kliknij TUTAJ

Informacja

Po zebraniu przez wychowawców informacji od uczniów klas IV-VIII

na temat zapotrzebowania na konsultacje ze wszystkich przedmiotów,

został sporządzony harmonogram na przyszły tydzień (1-5 czerwca).

 

Harmonogram znajdziesz TUTAJ.

 


Informacja

Od 25 maja 2020r. zostają przywrócone w naszej szkole zajęcia opiekuńczo - dydaktyczne dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I - III. Zajęcia będą się odbywać w godz. 8:45-12:00 i dotyczą dzieci, których rodzice wyrażają na to zgodę.

 

Od 25 maja br. chętni uczniowie klasy ósmej mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Harmonogram konsultacji TUTAJ.

 

Informujemy, że na wyżej wymienione zajęcia nie będzie zapewnionego dowozu uczniów.

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole w związku ze stanem epidemii COVID -19.

 

Procedury TUTAJ  Załącznik do pobrania TUTAJ

Informacja

W dniu 14 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Głuchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organu Prowadzącego z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Głuchów.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych przez dyrektorów placówek informacji od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie dotyczących chęci wysłania dziecka do placówki, podjęto wspólną decyzję, że od dnia 18 maja 2020 roku punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w naszych placówkach nadal pozostają zamknięte.

Wygenerowano w sekund: 0.12
1,533,421 unikalne wizyty