Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Informacja

Od 25 maja 2020r. zostają przywrócone w naszej szkole zajęcia opiekuńczo - dydaktyczne dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I - III. Zajęcia będą się odbywać w godz. 8:45-12:00 i dotyczą dzieci, których rodzice wyrażają na to zgodę.

 

Od 25 maja br. chętni uczniowie klasy ósmej mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Harmonogram konsultacji TUTAJ.

 

Informujemy, że na wyżej wymienione zajęcia nie będzie zapewnionego dowozu uczniów.

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole w związku ze stanem epidemii COVID -19.

 

Procedury TUTAJ  Załącznik do pobrania TUTAJ

Informacja

W dniu 14 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Głuchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organu Prowadzącego z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Głuchów.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych przez dyrektorów placówek informacji od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie dotyczących chęci wysłania dziecka do placówki, podjęto wspólną decyzję, że od dnia 18 maja 2020 roku punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w naszych placówkach nadal pozostają zamknięte.

Mój sportowy idol - wyniki konkursu

Wyniki konkursu "Mój sportowy idol"
1m. Zofia Pawlik 
2m. Julia Machcińska
3m. Jakub Jagiełło
3m. Magdalena Słodka
wyróżnienia
Aleksandra Bielińska
Aleksandra Kubiak

Prace konkursowe laureatów:
- praca Zosi KLIK
- praca Julii KLIK
- praca Kuby KLIK
- praca Oli B. KLIK
- praca Oli K. KLIK

Informacja

INFORMACJA

 

            W dniu 5 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Głuchowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organu Prowadzącego z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Głuchów.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych przez dyrektorów placówek informacji od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Gminnego Żłobka w Głuchowie dotyczących chęci wysłania dziecka do placówki, podjęto wspólną decyzję o możliwości otwarcia placówek przedszkolnych oraz żłobka od dnia 18 maja 2020 roku.

Decyzja w tej sprawie podana będzie do wiadomości w dniu 15. 05. 2020, po przeprowadzeniu przez dyrektorów ponownej analizy dotyczącej zainteresowania rodziców wysłaniem dzieci do placówek.

 


Mój sportowy idol

Regulamin konkursu "Mój sportowy idol".

 

1.Postanowienia ogólne.

 

a) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Wysokienicach.

b)Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 28.04-03.05.2020.

c)Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres szkola_wysokienice@interia.pl z dopiskiem "konkurs".

2. Cele konkursu

 

a)Zapoznanie z sylwetkami sportowców, drużyn sportowych.

b)Zachęta do naśladowania postaci sportowych.

c)Doskonalenie różnych form wypowiedzi pisemnych.

 

3.Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a) uczestnikami konkursu są uczniowie klas 5-6 SP Wysokienice,

b) warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i spełnienie zasad podanych w pkt.4.

 

4.Zasady konkursu i nagrody.

 

a) Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy pisemnej na temat "Mój sportowy idol". Pod słowem "idol"może kryć się sportowiec bądź drużyna sportowa.

b)Praca powinna obejmować następujące zagadnienia:

-prezentacja sylwetki bohatera/drużyny,

- szczególne cechy charakteru Twojego idola,

-szczególne dokonania (trofea,medale, itp.)

- uzasadnienie wyboru .

c)Długość wypowiedzi to minimum pół strony napisane czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 14.

d)Praca będzie oceniana pod względem merytorycznym (wf) i poprawności językowej (j.polski).

e) Najlepsze prace zostaną nagrodzone i za zgodą twórcy zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

f)Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

g) Nagrody będą wręczone przy najbliższej możliwej okazji.

 

5. Dane osobowe uczestników konkursu.

a) Prace konkursowe powinny być podpisane.

b) Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

c) Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 

 

 

 

Organizatorzy

p.Alina Duda,p.Grażyna Dyśko,p.Piotr Majewicz

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odleglość

przedłużone do 24 maja.

Więcej informacji TUTAJ

10 powodów...

Uwaga!

Uwaga!

 

Szanowni Rodzice, jeżeli zauważycie, że sytuacja związana z pandemią

źle wpływa na kondycję psychiczną Waszych dzieci

i potrzebują one specjalistycznego wsparcia,

informujemy, że możecie skorzystać z pomocy lekarza specjalisty,

który przyjmuje 2 razy w miesiącu

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skierniewicach.

 

Informacje pod numerem telefonu 666359156

Nauczanie zdalne

Uwaga!!!

Od 20 kwietnia (poniedziałek) nauczanie zdalne

będzie kontynuowane w naszej szkole

poprzez moduł „Zadania domowe” w dzienniku LIBRUS

 

 

Drogi uczniu:

  1. Wejdź na stronę https://portal.librus.pl/rodzina

 

 

2. Zaloguj się na swoje konto

 

TUTAJ znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.

 

3. Kliknij w zakładkę „Zadania domowe”, gdzie w opcji „Podgląd” znajdziesz informacje dotyczące lekcji. Zapoznaj się, czy nauczyciel wymaga odesłania rozwiązania zadania.

 

Świąteczne życzenia

Kształcenie na odległość

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Wygenerowano w sekund: 0.09
1,457,970 unikalne wizyty