Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Gitarowy riff

Dnia 23.10. 2019r.odbyła się audycja muzyczna pt. „Gitarowy riff”. Poprowadził ją p. S. Bartkiewicz w towarzystwie gitarzysty p. Leszka Sokołowskiego. Mieliśmy okazje poznać budowę gitary elektrycznej oraz zaobserwować sposoby uzyskiwania intrygujących efektów dźwiękowych.

 

Uczniowie wysłuchali różnych utworów gitarowych: tanecznej cha-chy, rock and roll a także słynnego ,,Europa” Carlosa Santany i ,,The Final Countdown” z repertuaru zespołu Europa.Kolejnym ciekawym instrumentem był sitar. Pochodzi z Indii i wykonany został z dyni. Instrument był cichy, ponieważ dynia jest słabym rezonansem, posiadał dużo strun i z racji warzywa, z którego został zrobiony jest bardzo delikatny.Była to ciekawa lekcja muzyki.

 

[tekst: A. Dominiak; zdjęcia: W. Winiarska, ucz. kl. VI]

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października nasza szkoła już po raz ósmy wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Akcja, której koordynatorem w szkole jest p. Beata Ulanowska, ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W naszej szkole uczniowie klas IV i V przypominali sobie trudne przykłady z mnożenia w grze „Piłkarz – matematyk”. Konkurencje przeprowadził p. Piotr Majewicz- nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Wreszcie nadszedł 4 października – IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Komisja Egzaminacyjna w składzie: Zosia Pawlik, Wiktoria Winiarska, Ola Kubiak, Julia Machcińska i Maciej Wilczak sprawdzała „tabliczkową wiedzę” podczas krótkiego egzaminu, do którego podchodzili uczniowie klas IV –VIII oraz nauczyciele i rodzice uczniów. Każdy, kto bezbłędnie odpowiedział na 5 przykładów tabliczki mnożenia uzyskiwał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, co było potwierdzone uzyskaniem specjalnej legitymacji oraz otrzymywał naklejkę z napisem „Jestem EKSPERTEM TABLICZKI MNOŻENIA”. Po pomyślnie zdanym egzaminie członkowie Komisji przybijali ze zdającym „żółwika”. 

Dzień Chłopca 2019

       CHŁOPAKI GÓRĄ!  To hasło przyświecało Dniu Chłopaka, który obchodziliśmy w naszej szkole      30 września. Z tej okazji wszyscy chłopcy otrzymali od koleżanek życzenia i cukierki. To specjalnie     dla nich uczennice z klas: V, VI i VIII pod kierownictwem pani Grażyny Dyśko przygotowały część artystyczną i wybory Mini Superchłopaka i Superchłopaka roku szkolnego 2019/2020.

    O tytuł Mini Superchłopaka walczyli chłopcy z kl. 0-III, a Superchłopaka z kl. IV-VIII. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się inteligencją, poczuciem humoru, kreatywnością i sprawnością fizyczną.    Trzeba przyznać, że rywalizacja była zacięta. Publiczność pomagała swoim faworytom, dopingując ich w trakcie wykonywania zadań. Zmaganiom uważnie przyglądało się jury konkursowe, które przyznawało punkty w każdej konkurencji.

Najwięcej punktów, a tym samym tytuł Mini Superchłopaka 2019/2020 otrzymał Olek Krysiak z kl. III, natomiast zaszczytny tytuł Superchłopaka roku szkolnego 2019/2020 otrzymał uczeń klasy VIII-Karol Lipski. G R A T U L A C J E!

 

[tekst:G. Dyśko, zdjęcia: J. Walas, ucz. kl. VII]

Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników  obsługi, 27 września została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne.

 

Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

 

 

Jednocześnie p.dyrektor Alina Duda  powiadomiła straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybyła jednostka OSP z Wysokienic. Po przybyciu strażaków dyrektor szkoły  przekazała informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.

 

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

 

[tekst:K. Szkup]

Kolorowe dźwięki

25 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym audycja muzyczna pt. „Kolorowe dźwięki”. Gościem spotkania była pani Monika Karczewska, która zagrała utwory muzyczne na waltorni. Uczniowie usłyszeli m.in.: utwór „Szeherezada” z bajki o Sindbadzie, uwerturę operetki „Lekka kawaleria”, „Ragtime”, „Tańce Połowieckie” oraz utwór nawiązujący do opowieści o szwajcarskim bohaterze Wilhelmie Tellu. Ponadto prowadząca omówiła budowę i sposób gry na waltorni, która należy do instrumentów dętych blaszanych. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów.

 

[tekst: A. Dominiak; zdjęcia: W. Winiarska, ucz. kl. VI]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 2 września 2019r. uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020.

 

Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, o godz. 8:00 Mszą św.  w kościele parafialnym w Wysokienicach. O godzinie 9:00 rozpoczęły się uroczystości w sali gimnastycznej. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły.  Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły p. Alina Duda, która serdecznie powitała wszystkich uczniów oraz rodziców i grono pedagogiczne.

 

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego połączone było z obchodami 80-lecia wybuchu II wojny światowej. Uczennica klasy VII Amelia Rosa przedstawiła wydarzenia z kampanii wrześniowej 1939r. na terenie kraju oraz naszej gminy. Ksiądz Mateusz Adamski przedstawił film o działalności Armii Krajowej na terenie Łowicza i okolic w czasie II wojny światowej. Po obejrzeniu filmu odśpiewany został hymn państwowy.

 

Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się na cmentarz parafialny, gdzie na grobach żołnierzy kampanii wrześniowej zostały złożone wiązanki i zapalone znicze.

 

Po uroczystościach na cmentarzu p. dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycieli przedmiotów. Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

 

[tekst: S. Leśniak, zdjęcia: K. Karcz, ucz. Kl. VIII]

Wiktorie 2018/2019

19 czerwca 2019r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 statuetki „Wiktorie” wręczył p. Jan Słodki – Wójt Gminy Głuchów.

 

„Wiktorie” to statuetki przyznawane na zakończenie roku szkolnego. Te prestiżowe nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w nauce w mijającym roku szkolnym. Nauczyciele (na podstawie przedstawionych na początku roku szkolnego kryteriów) wyznaczają ucznia z danej klasy, który otrzyma statuetkę. To nauczyciel decyduje, który z uczniów jest „najlepszy z najlepszych”. Te szczególne wyróżnienia mają zachęcić uczniów do podejmowania trudu dążenia do jak najlepszych wyników w nauce. Sponsorem szkolnych „Wiktorii” jest Szkolna Kasa Oszczędności.


 W kategorii „język polski „ statuetkę i tytuł „Mistrz Mowy polskiej” otrzymały: Zofia Pawlik (kl.5), Zuzanna Karcz (kl.7), Agata Walas (kl.8).
W kategorii „język angielski” statuetkę i tytuł English Champion otrzymały: Zofia Pawlik (kl.5), Liliana Koczywąs (kl.7) i Olga Lipska (kl.8).
W kategorii „przyroda” statuetkę i tytuł Najlepszego Przyrodnika otrzymały: Zofia Pawlik (kl.5), Wiktoria Winiarska (kl.5), Amelia Rosa (kl.6) .
W kategorii „historia” statuetkę i tytuł Najlepszego Historyka otrzymała: Zofia Pawlik (kl.5).
W kategorii „sport" statuetkę i tytuł Najlepszej Sportsmenki otrzymała Kinga Matysek (kl.8) oraz Najlepszego Sportsmena otrzymał Kamil Kowalczyk (kl.8).

 

[zdjęcia Katarzyna Karcz, ucz. kl. VII]

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019,  na które przybył p. Jan Słodki - Wójt Gminy Głuchów. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły p. Alina Duda.

 

Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły, a następnie wręczyła nagrody: za wyróżniające się wyniki w nauce i zachowaniu w klasach I-III, za świadectwo z wyróżnieniem ze średnią 4,75 i więcej,  za pracę PCK oraz LOP. Pani Joanna Tołżewska -wychowawczyni klasy ósmej wręczyła świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


Pan Jan Słodki  wręczył  statuetki „Wiktorie 2018/2019” dla wybitnych uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz dyplomy absolwenta uczniom klasy ósmej.   

 

Nastąpiła zmiana pocztu  sztandarowego, po której absolwenci szkoły złożyli ślubowanie.

Pan Piotr Majewicz wręczył nagrody uczniom, którzy w znaczący sposób wpłynęli na wysokie wyniki sportowe naszej szkoły. Nagrody sportowe ufundowała Rada Rodziców. Pani Beata Ulanowska wręczyła nagrody za czytelnictwo, a pani Katarzyna Szkup za pracę w sklepiku szkolnym.  

 

Następnie Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

 

Na zakończenie uroczystości do zebranych przemówił p. Jan Słodki – wójt naszej gminy oraz p. dyrektor Alina Duda.

 

[zdjęcia Katarzyna Karcz, ucz. kl. VII]

Pożegnanie uczniów klasy ósmej

19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste pożegnanie szkoły podstawowej przez uczniów klasy VIII. Po wprowadzeniu sztandaru Dyrektor Szkoły przywitała uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców przybyłych na tę uroczystość.

 

Następnie, p.dyrektor Alina Duda wręczyła nagrody książkowe uczniom kl. VIII ze średnią min. 4,75. Opiekunowie SU – p.Barbara Łęczycka i p. Joanna Tołżewska wręczyły dyplomy i nagrody za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim. Pan Piotr Majewicz wręczył nagrody za sukcesy sportowe. Dyrektor Szkoły wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

 

Po ślubowaniu absolwentów nastąpiła część artystyczna. Uczniowie w humorystyczny sposób przypomnieli obecnym swoje pierwsze momenty w najmłodszych oddziałach szkoły. Wierszami i piosenkami podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w ich edukację, wychowanie i bezpieczeństwo. Kolejnym punktem było pożegnanie klasy VIII przez klasę VII. Na zakończenie wychowawca klasy i wychowankowie z  klasy VIII wykonali pamiątkowe zdjęcie.

[tekst J. Tołżewska]

W wakacyjnym nastroju

11 czerwca odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym audycja muzyczna pt. „W wakacyjnym nastroju”. Gościem spotkania był p. Norbert Prucnal, który zaprezentował utwory ze znanych filmów wykonane na oboju. Dzieci usłyszały m.in. muzykę z filmu ,,Flinstonowie”, „Król lew”, „Gdzieś na skraju tęczy”, „Gdzie jesteś Scooby Doo”, ,,Polonez’’ z filmu ,,Pan Tadeusz’’. Pan Sławomir Bartkiewicz omówił budowę i sposób gry na oboju. Zaprezentowane utwory i słoneczna pogoda wprowadziła wszystkich w miły nastrój oczekiwania na zbliżające się wakacje.

 

 

[tekst A. Dominiak]

XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas "0"

Dnia 3 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas "0". Naszą szkołę reprezentowali: Agatka Słodka, Agatka Bielińska i Sebastian Słodki. W konkursie wzięło udział 15 dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Głuchów. Z radością informujemy, że Agatka Bielińska zajęła II miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

 

SmileDziękujemy naszym zerówiakom za godne reprezentowanie naszej szkoły, a mamie – pani Magdalenie Słodkiej za dowóz dzieci na konkurs.

 

[tekst A. Dominiak]

Wygenerowano w sekund: 0.06
1,104,582 unikalne wizyty