Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Konkurs dla SKO

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła kolejny już raz wzięła udział w ogólnopolskim „Konkursie dla SKO” organizowanym przez PKO Bank Polski. Konkurs trwał od 1 września 2017r. do 15 czerwca 2018r.

 

„Konkurs dla SKO” polegał na wykonaniu „Kroniki SKO” w wersji elektronicznej, przedstawiającej działania SKO, które podejmowały opiekunki SKO: p. dyrektor Alina Duda, p. Barbara Łęczycka i p. Beata Ulanowska w okresie trwania konkursu. Kronikę SKO sporządziła p. Beata Ulanowska.

 

Przy ocenie prac konkursowych w etapie regionalnym brane były pod uwagę następujące kryteria: popularyzacja wiedzy związanej z oszczędzaniem na podstawie sporządzonej pracy konkursowej, powszechność i promocję oszczędzania w szkole, promocja działań SKO w mediach oraz aktywne prowadzenie bloga SKO od 1 września do 30 czerwca.

 

Miło nam poinformować, że Regionalna Komisja Ocen w Łodzi przyznała naszej szkole Nagrodę II stopnia, co wiąże się z nagrodą pieniężną w wysokości 2000 złotych. Wyniki etapu regionalnego można zobaczyć TUTAJ.

Wiktorie 2017/2018

22 czerwca 2018r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 statuetki „Wiktorie” wręczyła p. Alina Duda – Dyrektor Szkoły.

 

„Wiktorie” to statuetki przyznawane na zakończenie roku szkolnego. Te prestiżowe nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w nauce w mijającym roku szkolnym. Nauczyciele (na podstawie przedstawionych na początku roku szkolnego kryteriów) wyznaczają ucznia z danej klasy, który otrzyma statuetkę. To nauczyciel decyduje, który z uczniów jest „najlepszy z najlepszych”. Te szczególne wyróżnienia mają zachęcić uczniów do podejmowania trudu dążenia do jak najlepszych wyników w nauce. Sponsorem szkolnych „Wiktorii” jest Szkolna Kasa Oszczędności.

 
W kategorii „język angielski” statuetkę i tytuł English Champion otrzymały: Zofia Pawlik (kl.4), Bartłomiej Dziąg (kl.5), Lilianna Koczywąs (kl.6) i Olga Lipska (kl.7).
W kategorii „przyroda” statuetkę i tytuł Super Przyrodnika otrzymały: Amelia Rosa (kl.5) i Lilianna Koczywąs (kl.6).
W kategorii „historia” statuetkę i tytuł Najlepszego Historyka otrzymały: Lilianna Koczywąs (kl.6) i Olga Lipska (kl.7).
W kategorii „matematyka” statuetkę i tytuł MATbohatera otrzymała: Zuzanna Karcz (kl. 6).
W kategorii „sport" statuetkę i tytuł Najlepszej Sportsmenki otrzymała Olga Lipska (kl.7) oraz Najlepszego Sportsmena otrzymał Kamil Kowalczyk (kl.6).

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły p. Alina Duda. Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły, a następnie wręczyła nagrody: za wyróżniające się wyniki w nauce i zachowaniu w klasach I-III, za świadectwo z wyróżnieniem ze średnią 4,75 i więcej, za pracę PCK oraz LOP. Dyrektor Szkoły wręczyła także statuetki „Wiktorie 2017/2018” dla wybitnych uczniów z poszczególnych przedmiotów. SponsoremWiktorii” jest SKO działające w naszej szkole. Następnie Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

 

Pan Piotr Majewicz przedstawił zebranym największe osiągnięcia sportowe w roku szkolnym oraz wręczył nagrody uczniom, którzy w znaczący sposób wpłynęli na wysokie wyniki sportowe naszej szkoły. Nagrody sportowe ufundowała Rada Rodziców. Pani Beata Ulanowska wręczyła nagrody za czytelnictwo, a pani Katarzyna Szkup za pracę w sklepiku szkolnym.  

 

W tym roku szkolnym zostały wprowadzone dwa nowe tytuły i związane z tym nagrody: tytuł Pracusia Roku oraz Wolontariusza Roku. PRACUSIEM ROKU została Katarzyna Szochner z klasy VI, natomiast WOLONTARIUSZEM ROKU - Zuzanna Karcz z klasy VI.

 

Na zakończenie uroczystości wszyscy pożegnali p. Marię Stachecką oraz księdza Rafała Nawrockiego, którzy zakończyli pracę w naszej szkole.

Wycieczka do Lipiec Reymontowskich

20 czerwca uczniowie klas starszych pojechali na wycieczkę do Lipiec Reymontowskich. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Regionalnego im. Władysława Stanisława Reymonta oraz Muzeum Czynu Zbrojnego.

 

Muzeum Regionalne udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec i sąsiednich miejscowości, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława St. Reymonta. Większość zgromadzonych eksponatów muzealnych prezentowana jest w ramach stałej wystawy "Tradycje lipieckie". Stałą wystawę obecnie uzupełnia ekspozycja czasowa pt. „Gmina Głuchów. Historia i współczesność”. Wystawa zawiera eksponaty m.in. ze zbiorów Urzędu Gminy, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, OSP. Orkiestry Dętej w Głuchowie.

 

Muzeum Czynu Zbrojnego zawiera prywatne zbiory militariów związane z historią walk o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i najbliższej okolicy. Celem muzeum jest pokazanie udziału mieszkańców gminy w II wojnie światowej oraz martyrologii wsi polskiej.

W polskich rytmach

20 czerwca 2018 r. odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym audycja muzyczna pt. „W polskich rytmach’’. Gościem audycji był pan Michał Makulski, który grał na akordeonie.

 

Podczas audycji uczniowie dowiedzieli się o tańcach narodowych. Tańce narodowe to polskie tańce ludowe, które rozpowszechniły się na terenie całej Polski. W trakcji audycji uczniowie brali czynny udział tańcząc pod kierunkiem pani Ewy Bartkiewicz poloneza, kujawiaka i krakowiaka.

Dni regionalne w naszej szkole

Happening siódmoklasistów

W dniu 15.06.2018r. w naszej szkole odbył się happening zorganizowany przez klasę siódmą „Wpływ używek na zdrowie człowieka”. Na początku zwołaliśmy wszystkich uczniów przechodząc z klasy do klasy i wykrzykując hasła takie jak „mamo, tato przy mnie nie pal!” czy „Zostaw energetyki, poucz się matematyki!”.

 

Następnie na boisku przedstawiliśmy skutki nałogów. Powiedzieliśmy również jaki jest skład niektórych substancji uzależniających. Na koniec podziękowaliśmy wszystkim za uwagę i powróciliśmy do klas powtarzając wcześniej podane hasła.

 

[uczniowie klasy VII]

Jak nie czytam, jak czytam!

8 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam!”, która została wyznaczona na godzinę 10:00. O tej godzinie uczniowie siedząc po turecku na trawie uformowali litery wyrazu CZYTAMY! (litera przypadająca na daną klasę została wylosowana wcześniej). Napis został sfotografowany z góry.

 

Uczniowie głośno przeczytali jednocześnie 5 zdań z książek, które przynieśli ze sobą. Następnie p. Małgorzata Grefkowicz przeprowadziła zabawę „żywa rzeźba” (oddzielnie każda z  klas formowała z siebie rzeźbę). Każdy z uczniów za udział w akcji otrzymał soczek ufundowany przez Radę Rodziców.

 

Ostatnim punktem zaplanowanej akcji było nagrodzenie uczniów, którzy przebrali się adekwatnie do okładki książki, którą przynieśli ze sobą. Słodkie nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Akcję przeprowadziła biblioteka szkolna.

Apel sportowy

5 czerwca odbył się apel, na którym p. dyrektor Alina Duda wręczyła nagrody laureatom szkolnych zawodów w tenisa stołowego. W zawodach wzięli udział uczniowie klas starszych w kategorii klas IV-VI i klasy VII oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

W kategorii klas IV-VI dziewczęta: I miejsce – Zuzia Karcz, II miejsce – Natalka Popek, III miejsce Jagoda Walas. W kategorii klas IV-VI chłopcy – I miejsce Bartek Dziąg, II miejsce Karol Stachecki, III miejsce Kamil Dyśko.

W kategorii klasy VII dziewczęta – I miejsce Natalka Dziąg, II miejsce Kinga Matysek. W kategorii klas VII chłopcy – I miejsce Adrian Lipski, II miejsce Kamil Kowalczyk, III miejsce Krystian Rosiński. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

 

Największym sukcesem w zawodach sportowych naszej szkoły było zajęcie IV miejsca w Finale Wojewódzkim LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” w kategorii chłopców. Gratulujemy!

Najlepszy sportowiec i najlepsza sportsmenka 2017/2018

Co roku z okazji Dnia Dziecka i Sportu przyznawane są dyplomy i nagrody najlepszym sportowcom kończącego się roku szkolnego. W tym roku wręczenie nagród odbyło się 3 czerwca podczas festynu rodzinnego.  Nagrody wręczyła p. dyrektor Alina Duda i p. Piotr Majewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

 

Decyzją Rady Pedagogicznej najlepszymi sportowcami i sportsmenkami roku szkolnego 2017/2018 zostali - w klasie pierwszej: Aleksander Krysiak i Weronika Antosik, w klasie drugiej: Rafał Zdanowski i Lidia Popek, w klasie trzeciej: Szymon Kowalczyk i Magdalena Słodka, w klasie czwartej: Maciej Wilczak i Aleksandra Kubiak, w klasie piątej: Bartłomiej Dziąg, Kamil Dyśko i Kamila Ciach, w klasie szóstej: Kamil Kowalczyk i Zuzanna Karcz i w klasie siódmej: Patryk Lesiak, Oliwia Krocz i Olga Lipska. Gratulujemy!

 

Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Festyn Rodzinny 2018

3 czerwca odbył się festyn w związku z Dniem Dziecka i Dniem Rodziny, a nasze tegoroczne hasło to JAK TO DOBRZE, ŻE JESTEŚ.


Dyrektor Szkoły Alina Duda powitała zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Część artystyczną rozpoczęły „Wysokińskie paninecki” piosenkami ludowymi: „Na piosecku”, „W moim łogródecku”, „A mioł raz ojciec”, „Zieluna murawka”, „Lipka” i „Siedym kuni”. Następnie w wykonaniu Tomka Bielińskiego z kl. V wysłuchaliśmy instrumentalnej wersji dwóch popularnych utworów: „Miłość w Zakopanem” i „Despacito”.  Uczniowie klasy III pod opieką pani Anny Dominiak zaśpiewali dwie piosenki: „Dzień taty jest w czerwcu” i „Bo rodzina to rodzina”. Natomiast uczniowie klasy V, z pomocą starszej koleżanki, pod kierunkiem pani Beaty Ulanowskiej przygotowali przedstawienie pt. „Jak to dobrze, że jesteś”. Z piosenkami dla najmłodszych wystąpił zespół „Maribella” ze Skierniewic.

 

Po występach artystów przystąpiliśmy do wręczenia dyplomów i nagród najlepszym sportowcom w każdej klasie.

Później był już czas na zabawę i rozgrywki sportowe. Były to m.in. tańce integracyjne, malowanie twarzy, formowanie balonów, konkurs plastyczny, pokaz motocykli, zjeżdżalnie, stoiska z ciastem, napojami, lodami, grillowaną kiełbaską i kaszanką, miodem z pasieki państwa Wielanków i inne atrakcje. Wśród dyscyplin sportowych odbyły się rozgrywki dla chętnych w: - rzutach do tarczy, - żonglerce, - strzałach na bramkę, torze przeszkód, chodzeniu na szczudłach, wspinaniu się na ściankę. Zwycięzcy zmagań sportowych otrzymali drobne nagrody.

Wszystko to przygotowali na tegoroczny festyn nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły, szczególnie Rada Rodziców z przewodniczącą p. Anetą Kowalczyk, przy dużym udziale sponsorów.

 

[M. Grefkowicz]


Wygenerowano w sekund: 0.04
705,896 unikalne wizyty