Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego znajduje się na terenie wsi Wysokienice. Wysokienice jest to wieś położona w gminie Głuchów, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim. Do szkoły uczęszczają dzieci z Wysokienic oraz sąsiadujących wsi: Jasień i Skoczykłody. Dowóz jest organizowany przez gminę.
W związku z położeniem placówki na terenie dawnego Księstwa Łowickiego obrzędowość szkoły jest silnie związana z tradycją regionu.
Szkoła posiada „Izbę Tradycji”, prowadzi koło regionalne, organizuje cykliczną imprezę pod nazwą „Dni Regionalne”.
Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w wielu konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
Corocznie szkoła organizuje Dzień Rodziny, w którym uczestniczą nie tylko rodzice naszych uczniów, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie pożytecznych form spędzania wolnego czasu.
Szkoła posiada własną stronę internetową, a koło redakcyjne wydaje gazetkę „Po dzwonku”. Zarówno strona internetowa, jak i gazetka szkolna cieszą się popularnością wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Szkoła promuje sukcesy swoich uczniów w prasie lokalnej.
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,722,650 unikalne wizyty