Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Kroniki SKO


KRONIKI DZIAŁALNOŚCI SKO WYSOKIENICE

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 1 września 2006 roku. SKO działa pod patronatem PKO Bank Polski Oddział 1 w Skierniewicach. W pierwszym roku działalności opiekunkami SKO były panie: Beata Ulanowska i Bożena Dudek. W związku z przejściem p. Bożeny Dudek na emeryturę, funkcję opiekuna SKO przejęła p. Barbara Łęczycka. Szeroki zakres działań SKO w naszej szkole spowodował, że od 1 września 2008 roku do opiekunek SKO dołączyła Dyrektor p. Alina Duda.

W szkole znajdują się papierowe kroniki prezentujące działalność SKO w danym roku szkolnym, które były oceniane w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” edycja 2006/2007; edycja 2007/2008; edycja 2008/2009, edycja 2009/2010 oraz 2010/2011. Dodatkowo na stronie:https://www.sko.edu.pl/konkurs/projekt/8-sp-im.-ks.-jozefa-poniatowskiego-w-wysokienicach znajduje się prezentacja wykonana na etap krajowy sporządzona na podstawie papierowej wersji kroniki z edycji 2010/2011.

Kronika z działalności za rok 2006/07 Kronika z działalności za rok 2007/08 Kronika z działalności za rok 2008/09

Kronika z działalności za rok 2009/10 Kronika z działalności za rok 2010/11

Od roku szkolnego 2010/2011 zmieniała się nazwa konkursu na: Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności. Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują już tylko elektroniczne wersje kroniki SKO - prezentacje.
Ponadto 28 października 2011 r. został założony blog SKO-Wysokienice na platformie Szkolnych Blogów, na którym systematycznie publikowane są wpisy opisujące działalność SKO w szkole. Co roku nasz blog bierze udział w Konkursie SKO Blog Miesiąca.

Kronika z działalności za rok 2011/12 Kronika z działalności za rok 2012/13 Kronika z działalności za rok 2013/14

Kronika z działalności za rok 2014/15
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,501,246 unikalne wizyty