Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Matematyka z plusem

W Szkole Podstawowej w Wysokienicach na lekcjach matematyki od września 2007 roku realizowany jest program „Matematyka z plusem”, który proponuje GWO (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe). Obudowa programu oferuje m.in. udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „LEPSZA SZKOŁA”.
W ramach projektu nauczyciele otrzymują specjalistyczne testy badające kompetencje uczniów (Sesje z plusem: Sesja nr 1, Sesja nr 2 i Sesja nr 3) i mają możliwość porównania wyników klasy z wynikami uczniów z całej Polski. Ta wiedza jest potrzebna, gdyż w naszej szkole nie ma klas równoległych i nie ma możliwości porównania wyników uczniów. Ponadto nauczyciel może na bieżąco monitorować wiadomości i umiejętności uczniów.
Po każdej Sesji nauczyciel otrzymuje raporty: ogólnopolski, klasy oraz indywidualne uczniów. W raporcie ogólnopolskim można zapoznać się ze średnimi wynikami poszczególnej klasy na tle województwa oraz Polski. W raporcie klasy znajdują się łatwości poszczególnych zadań (dają informację nauczycielowi, które zadnia wykonali uczniowie, a które sprawiły im kłopoty) oraz rozkład wyników uczniów w skali staninowej. Raporty indywidualne dla każdego ucznia stanowią informację dla rodziców uczniów (wynik ucznia na tle klasy oraz na tle wyników uczniów z całego kraju, umiejętności, które były sprawdzane w teście; w tym zadania, które wykonał uczeń w 100%).
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,722,604 unikalne wizyty