Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

SKB - Szkolny Klub Bezpieczeństwa

SKB - Szkolny Klub Bezpieczeństwa to projekt RENAULT przeznaczony dla uczniów i nauczycieli. To jeden ze sposobów na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, a zarazem jeden z filarów Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020. Celem Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa jest aktywne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią. SKB pozwala wykorzystać nabytą wiedzą teoretyczną z dziedziny wychowania komunikacyjnego w praktyce. W naszej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa został założony we wrześniu 2012 roku, a opiekunami klubu są panie: Alina Duda i Katarzyna Szkup. W ramach SKB w naszej szkole działa koło ruchu drogowego, które prowadzi p. Beata Ulanowska, którego głównym celem jest uzyskanie przez uczniów karty rowerowej.Największym sukcesem Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa SP w Wysokienicach było zdobycie 3 miejsca w Polsce, w organizowanym w roku szkolnym 2012/13 przez firmę Renault konkursie "Twój pomysł, Twoja inicjatywa".

Na naszej stronie www prezentujemy m.in. film z gali finałowej, która odbyła się 25 kwietnia 2013 r. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem 5 szkół nominowanych do finału i znamienitych gości.

W galerii zdjęć możecie również zapoznać się z krótkim fotoreportażem z warszawskiego finału oraz z dłuższymi relacjami zdjęciowymi z I dnia finału i z II dnia finału.

W internetowej galerii prezentujemy również krótką dokumentację fotograficzną poszczególnych działań, które prowadziliśmy w roku szkolnym 2012/13 w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie.

Prezentacja konkursowa z działań SKB w roku szkolnym 2012/13 - plik w formacie ppt (15 MB)
Prezentacja konkursowa z działań SKB w roku szkolnym 2012/13 - plik w formacie pdf (5,43 MB)
"JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY" - Kronika Odblaskowe Wysokienice - plik w formacie pdf (8 MB)

Wybrane prezentacje konkursowe wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokieniacach.
Nasze wszystkie działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego uczniów naszej szkoły nie byłyby tak efektywne, gdyby nie możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych na wybudowanym w roku 2011 miasteczku ruchu drogowego.
Uroczystość oddania do użytku tego wspaniałego obiektu odbyła się w niedzielę 12 czerwca 2011 r. i była połączona z kolejną edycją „Festynu Rodzinnego”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Głuchów pan Andrzej Kowara, pomysłodawczyni założenia miasteczka pani Teresa Czyżewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokienicach pani Alina Duda, Przewodniczący Rady Gminy Głuchów pan Stanisław Bartkowicz oraz ksiądz proboszcz miejscowej parafii Wiesław Wasiński, który także nasze miasteczko poświęcił. Rundę honorową wykonali uczestnicy koła ruchu drogowego na rowerach zakupionych przez szkołę za nagrodę finansową, jaką nasza szkoła otrzymała za II miejsce w kraju w poprzedniej edycji konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO".
ROK SZKOLNY 2013/14Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2013/14 - plik w formacie pdf (0,54 MB)
Dzień z pracy i działalności Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przy SP w Wysokienicach - plik w formacie pdf (1,5 MB)
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,722,645 unikalne wizyty