Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Matematyka w bankuMatematyka w banku to międzyszkolny konkurs organizowany w naszej szkole przez Szkolną Kasę Oszczędności. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Koordynatorem konkursu jest p. Beata Ulanowska – nauczycielka matematyki.
Konkurs pierwszy raz odbył się w 2007 roku i zaproszona do konkursu została tylko szkoła w Michowicach (z racji wzajemnej współpracy w ramach SKO działającego pod patronatem PKO Bank Polski). Już rok później w konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół w Gminie Głuchów oraz dwóch szkół z poza gminy: Lnisna i Wojskiej Starej. W kolejnych latach skład szkół przyjmujących zaproszenie do udziału w konkursie zmieniał się, ale „rdzeń” pozostaje ten sam – są to szkoły podstawowe z terenu Gminy Głuchów.

Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej;
- doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy praktycznej w życiu;
- kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki;
- aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i poza szkolnym;
- integracja środowiska lokalnego.

Zadania konkursowe, które indywidualnie rozwiązują uczestnicy, podzielone są na 2 części:
a. część pierwsza składa się z 10 zadań zamkniętych dotyczących pojęć bankowych. Warunkiem zaliczenia tego etapu konkursu jest uzyskanie przez uczestnika minimum 80% maksymalnej liczby punktów.
b. część druga składa się z zadań matematycznych, a przystępują do niej tylko ci uczestnicy, którzy zaliczyli część pierwszą.
Laureaci konkursu zostają wyłonieni na podstawie uzyskanej liczby punktów z części drugiej (matematycznej). Uczniowie, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów, otrzymują do rozwiązania dodatkowe otwarte zadania matematyczne.Matematyka w banku 2017 r. – 11 edycja konkursu


3 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyła się XI edycja międzyszkolnego konkursu "Matematyka w banku". W konkursie wzięło udział 29 uczestników z 10 szkół podstawowych (Białynin, Głuchów, Janisławice, Nowy Dwór, Lnisno, Michowice, Pszczonów, Słomków, Wysokienice, Złota).
Poszczególne reprezentacje szkół powitała p. Alina Duda – Dyrektor Szkoły. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy szóstej: Natalia Krysiak, Kinga Matysek i Agata Walas.
W skład Komisji Konkursowej weszli: p. Agnieszka Nitera – S.P. w Pszczonów, p. Sylwia Gruchała – S.P. Michowice, p. Dariusz Piątkowski – S.P. Słomków oraz p. Beata Ulanowska – S.P. Wysokienice.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Anna Solarz S.P. w Pszczonowie
II miejsce – Adam Rybus S.P. w Pszczonowie
III miejsce – Michał Kacprzyk S.P. w Lniśnie
IV miejsce – Jakub Supeł S.P. w Głuchowie
V miejsce – Natalia Krysiak – S.P. Wysokienice

Wyróżnienia za bardzo dobry wynik: Jakub Traczyk S.P. w Pszczonowie, Mateusz Trębacz S.P. w Białyninie, Maciej Barańczyk S.P. w Głuchowie, Jakub Wójcik S.P. w Michowicach, Piotr Aleksandrzak P.S.P. w Janisławicach, Patrycja Supeł S.P. w Złotej, Patrycja Brocka S.P. w Złotej.
Sponsorami nagród byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów, PKO Bank Polski oraz SKO Wysokienice. Słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wysokienicach. Nagrody laureatom wręczali: p. Henryk Augustowski z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów, p. Anna Nicia – przedstawiciel PKO Bank Polski oraz p. Alina Duda – Dyrektor naszej szkoły. Wzorem lat ubiegłych nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Po wręczeniu nagród głos zabrała p. Anna Nicia oraz p. Henryk Augustowski. P. Alina Duda – Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim opiekunom i uczestnikom za udział w konkursie. Każdy z opiekunów otrzymał pisemne podziękowanie oraz dyplom za udział dla swojej szkoły.
Matematyka w banku 2016 r. – 10 edycja konkursu


18 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbyła się X edycja międzyszkolnego konkursu "Matematyka w banku". W konkursie wzięło udział 30 uczestników z 11 szkół podstawowych (Białynin, Głuchów, Janisławice, Nowy Dwór, Lnisno, Michowice, Pszczonów, Słomków, Wola Makowska, Wysokienice, Złota).
Poszczególne reprezentacje szkół powitała p. Alina Duda – Dyrektor Szkoły. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej: Julia Dyśkowska, Marta Majewicz i Patryk Rosa.
W skład Komisji Konkursowej weszły: p. Agnieszka Nitera - SP w Pszczonów, p. Sylwia Gruchała - SP Michowice, p. Dariusz Piątkowski – SP Słomków oraz p. Beata Ulanowska - SP Wysokienice.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Maciej Barańczyk SP Głuchów;
II miejsce – Marta Majewicz SP Wysokienice;
III miejsce – Julia Dyśkowska SP Wysokienice;
IV miejsce – Wiktor Rybus SP Pszczonów;
V miejsce – Magdalena Wochniak PSP Nowy Dwór.

Wyróżnienia za bardzo dobry wynik: Patryk Rosa SP Wysokienice, Bartłomiej Supeł SP Głuchów, Joanna Petryna SP Głuchów, Ewelina Długosz PSP Nowy Dwór, Ewa Grochala SP Słomków, Julia Cendrowska SP Michowice, Patrycja Brocka SP Złota.
Sponsorami nagród byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów, PKO Bank Polski oraz SKO Wysokienice. Słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wysokienicach.
Nagrody laureatom wręczali: p. Paweł Nowakowski– Dyrektor Oddziału 1 PKO Bank Polski w Skierniewicach, p. Agnieszka Burzyńska – Inspektor ds. Oświaty w Gminie Głuchów oraz p. Alina Duda – Dyrektor naszej szkoły.
Wzorem lat ubiegłych nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Po wręczeniu nagród głos zabrał p. Paweł Nowakowski – Dyrektor Oddziału 1 PKO BP w Skierniewicach. P. Alina Duda – Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim opiekunom i uczestnikom za udział w konkursie. Każdy z opiekunów otrzymał pisemne podziękowanie oraz dyplom za udział dla swojej szkoły. Miłym akcentem podsumowania konkursu był okolicznościowy tort z racji 10 edycji konkursu.
Matematyka w banku 2015 r. – 9 edycja konkursu

9 marca 2015r. w naszej szkole odbyła się już kolejna, IX edycja międzyszkolnego konkursu "Matematyka w banku". W konkursie wzięło udział 27 uczestników z 9 szkół podstawowych (Białynin, Głuchów, Nowy Dwór, Lnisno, Michowice, Pszczonów, Słomków, Wysokienice, Złota).
Poszczególne reprezentacje szkół powitała p. Alina Duda – Dyrektor Szkoły. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej: Małgorzata Aleksandrzak, Piotr Krysiak i Hubert Rosiński.
W skład Komisji Konkursowej weszły: p. Agnieszka Nitera - SP w Pszczonów, p. Sylwia Gruchała - SP Michowice oraz p. Beata Ulanowska - SP Wysokienice.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Dominik Cieryt SP Michowice;
II miejsce - Marcin Kowalczyk SP Michowice;
III miejsce - Izabela Rykała SP Pszczonów;
IV miejsce - Mateusz Lesiak SP Białynin;
V miejsce - Monika Myszka SP Słomków;

Wyróżnienia za bardzo dobry wynik: Dawid Rembecki SP Pszczonów; Izabela Klemba SP Białynin; Hubert Rosiński SP Wysokienice; Karol Klemba SP Złota; Michał Szeląg SP Lnisno; Piotr Krysiak SP Wysokienice; Szymon Góraj SP Złota;
Sponsorami nagród byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów, PKO Bank Polski oraz SKO Wysokienice. Słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wysokienicach.
Na uroczystość wręczenia nagród zostali zaproszeni przedstawiciele sponsorów konkursu: p. Paweł Nowakowski– Dyrektor Oddziału 1 PKO Bank Polski w Skierniewicach oraz p. Lech Kowara – Sekretarz Gminy Głuchów i p. Agnieszka Burzyńska – Inspektor ds. Oświaty w Gminie Głuchów.
Wzorem lat ubiegłych nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Po wręczeniu nagród głos zabrał p. Lech Kowara – Sekretarz Gminy Głuchów oraz p. Paweł Nowakowski – Dyrektor Oddziału 1 PKO BP w Skierniewicach.
P. Alina Duda – Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim opiekunom i uczestnikom za udział w konkursie. Każdy z opiekunów otrzymał pisemne podziękowanie oraz dyplom za udział dla swojej szkoły.

Więcej zdjęć z finału 9 edycji Międzyszkolnego Konkursu "Matematyka w banku" znajdziecie w internetowej galerii. Zapraszamy do jej odwiedzenia!


Matematyka w banku 2014 r. – 8 edycja konkursu

8 kwietnia 2014r. już po raz ósmy w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs "Matematyka w banku". W konkursie wzięło udział 27 uczestników z 9 szkół podstawowych (Białynin, Głuchów, Janisławice, Lnisno, Michowice, Pszczonów, Słomków, Wysokienice, Złota).
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy szóstej: Patrycja Krysiak, Aleksandra Kowalczyk oraz Sylwia Pietrzak.
W skład Komisji Konkursowej weszli: p. Agnieszka Nitera - SP w Pszczonów, p. Sylwia Gruchała - SP Michowice, Piotr Milczarek - ZSP Głuchów oraz p. Beata Ulanowska - SP Wysokienice.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Adam Gędek SP Pszczonów
II miejsce - Przemysław Galach SP Głuchów
III miejsce - Natalia Nowak SP Słomków
IV miejsce - Joanna Łopatka SP Złota
V miejsce - Damian Dyśko SP Złota


Wyróżnienia za bardzo dobry wynik: Kacper Jakubiak SP Głuchów, Karolina Kubiak SP Złota, Jakub Janik SP Białynin, Krzysztof Retwiński SP Białynin, Aleksandra Kowalczyk SP Wysokienice, Szymon Topolski PSP Janisławice, Wojciech Kijo PSP Janisławice, Marcin Pąśko SP Lnisno.
Sponsorami nagród byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów, PKO Bank Polski oraz SKO Wysokienice. Słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wysokienicach.
Na uroczystość wręczenia nagród zostali zaproszeni przedstawiciele sponsorów konkursu: p. Paweł Nowakowski – Dyrektor Oddziału 1 PKO Bank Polski w Skierniewicach oraz p. Lech Kowara – Sekretarz Gminy Głuchów i p. Anna Kaczuba.

Matematyka w banku 2013 r. – 7 edycja konkursu

21 marca 2013 roku odbył się w naszej szkolny międzyszkolny konkurs Matematyka w banku, który już po raz siódmy zorganizowała Szkolna Kasa Oszczędności. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu naszej gminy (Białynin, Głuchów, Janisławice, Michowice, Wysokienice, Złota) i 3 zaprzyjaźnione szkoły z poza gminy (Lnisno, Pszczonów, Słomków).
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej: Agata Lipska, Grzegorz Kuba i Daniel Karcz.
Ze względu na wysoki poziom wiedzy matematycznej uczestników konkursu odbyły się: dwie dogrywki o pierwsze miejsce i jedna dogrywka o trzecie miejsce.
Ostatecznie Komisja Konkursowa w składzie: p. Agnieszka Nitera –S.P. Pszczonów, p. Piotr Milczarek – PG Głuchów oraz p. Beata Ulanowska – S.P. Wysokienice, po podliczeniu punktów wyłoniła laureatów:
I miejsce Michał Heleski SP Głuchów
II miejsca Hubert Rochalski SP Michowice
III miejsce Agata Lipska SP Wysokienice
IV miejsce Karolina Sujka SP Głuchów
V miejsce Dominik Łęczycki SP Białynin


Ponadto przyznano 7 równorzędnych wyróżnień: Bartłomiej Gruchała SP Białynin, Robert Dworak SP Głuchów, Szymon Topolski PSP Janisławice, Wojciech Kijo PSP Janisławice, Patrycja Polit SP Pszczonów, Natalia Nowak SP Słomków, Tomasz Sadach SP Złota.
Sponsorem nagród konkursowych była Szkolna Kasa Oszczędności działająca w naszej szkole oraz Komisja ds. Rozwiązywania Problemów w Gminie Głuchów, których przedstawiciele: p. Henryk Augustowski i p. Łopatka przybyli na wręczenie nagród.

Matematyka w banku 2012 r. – 6 edycja konkursu

16.03.2012r. 26 uczniów z dziewięciu (Białynin, Głuchów, Lnisno, Michowice, Nowy Dwór, Pszczonów, Słomków, Wysokienice, Złota) szkół podstawowych z terenu powiatu skierniewickiego wzięło udział w VI edycji międzyszkolnego konkursu „Matematyka w banku”. Naszą szkołę reprezentowali: Daniel Karcz z klasy 5 oraz Michał Popek i Marcin Więcławek z klasy 6.
Specjalnymi gośćmi zaproszonymi na konkurs byli sponsorzy konkursu: p. Jarosław Broczkowski - Dyrektor I Oddziału PKO Bank Polski w Skierniewicach i p. Małgorzata Wojda oraz p. Lech Kowara – Sekretarz Gminy Głuchów, który reprezentował Komisję ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Część I z wybranych pojęć bankowych zaliczyli wszyscy uczniowie. Po części matematycznej Komisja postanowiła przeprowadzić dogrywkę, w której wzięło 11 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Beata Ulanowska – SP Wysokienice, Agnieszka Nitera – SP Pszczonów i Sylwia Gruchała – SP Michowice, wyłoniła laureatów I - V miejsca oraz przyznała pięć wyróżnień.
I miejsce ŁUKASZ BOCHEŃSKI SP Michowice
II miejsce MATEUSZ BOLIMOWSKI SP Słomków
III miejsce SZYMON ROSIŃSKI SP Michowice
IV miejsce MATEUSZ MADEJ SP Lnisno
V miejsce DAMIAN ROSIŃSKI SP Lnisno


WYRÓŻNIENIA: Daniel Karcz SP Wysokienice, Ewelina Pelikajnien SP Złota, Mateusz Jóźwiak SP Nowy Dwór, Patryk Milczarek SP Michowice, Kacper Dyrała SP Białynin.
Dodatkowo Komisja za dobry wynik w dogrywce wyraziła uznanie dla Adama Ozimka SP Słomków oraz Krzysztofa Ulanowskiego SP Głuchów.
Matematyka w banku 2011 r. – 5 edycja konkursu

21 marca 2011 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Wysokienicach międzyszkolny konkurs Matematyka w banku. Konkurs odbył się już po raz 5. Celem konkursu była m.in. popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół podstawowych. Nad poprawnością merytoryczną konkursu czuwała p. Justyna Biernacka - konsultant ds. matematyki z WODN w Skierniewicach.
W konkursie wzięło udział 27 uczestników z 10 szkół podstawowych (6 z terenu Gminy Głuchów i 4 z poza gminy). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 6: Jolanta Bielińska, Katarzyna Pięczek i Robert Popek.
Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę i pamiątkowy dyplom, co było możliwe dzięki sponsorom: Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów, PKO Bank Polski oraz SKO w Wysokienicach. Ze względu na wysoki poziom konkursu Komisja musiała podjąć decyzję o przeprowadzeniu 2 dogrywek, które polegały na rozwiązaniu zadań matematycznych, tym razem otwartych. Ostatecznie po podliczeniu punktów Komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce: Mirosław Smolarek z S.P. Pszczonów;
II miejsce: Weronika Tracz z S.P. Michowice;
III miejsce: Kamil Galach z S.P. Głuchów.


Ponadto przyznano 7 równorzędnych wyróżnień: Paulina Raczkowska z SP Głuchów, Karolina Mizik z SP Michowice, Aleksandra Wieprzkowicz z PSP Nowy Dwór, Wiktoria Grochala z SP Słomków, Katarzyna Pięczek z SP Wysokienice, Jolanta Bielińska z SP Wysokienice, Natalia Gromek z SP Złota.
Wręczenie nagród odbyło się z udziałem przedstawicieli PKO Bank Polski: p. Małgorzaty Łuczywek – Ryś z-cy dyrektora Oddziału PKO Bank Polski w Skierniewicach oraz p. Jadwigi Chodkiewicz – naczelnika wydziału kredytów detalicznych.Matematyka w banku 2010 r. – 4 edycja konkursu

15 marca 2010r. odbył się IV Międzyszkolny konkurs Matematyka w banku. W konkursie zmagało się 25 uczestników z 9 szkół podstawowych (Głuchów Janisławice, Michowice, Nowy Dwór, Lnisno, Pszczonów, Winna Góra, Wysokienice, Złota). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 6: Joanna Piekut, Izabela Lipska i Paweł Supeł.
Nad poprawnością merytoryczną konkursu czuwała p. Justyna Biernacka - konsultant ds. matematyki z WODN w Skierniewicach. W skład Komisji Konkursowej weszły: Justyna Biernacka – konsultant ds. matematyki- WODN Skierniewice, Sylwia Gruchała - SP Michowice, Agnieszka Nitera - SP Pszczonów, Beata Ulanowska – SP Wysokienice.
Po podliczeniu punktów zdobytych przez uczestników konkursu Komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce Joanna Piekut - SP Wysokienice
II miejsce Maciej Supeł – SP Głuchów
III miejsce Agata Rutkiewicz – SP Głuchów

Wyróżnienia: Kamila Szewczyk PSP Janisławice, Kajetan Augustowski SP Głuchów, Milena Chłopek SP Michowice, Agata Domasat SP Michowice, Szymon Smolarek, PSP Nowy Dwór, Hubert Pąśko SP Lnisno, Przemysław Seliga SP Lnisno.Matematyka w banku 2009 r. – 3 edycja konkursu

23 marca 2009r. odbył się III Międzyszkolny Konkurs „Matematyka w banku”. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 10 szkół podstawowych: Białynin, Boguszyce, Dąbrowice, Głuchów, Lnisno, Michowice, Pszczonów, Winna Góra, Wysokienice, Złota. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 6: Izabela Pięczek, Radosław Gromek i Tomasz Koczywąs.
Zadania konkursowe podzielone zostały na 2 części. W części pierwszej uczniowie rozwiązywali 10 zadań dotyczących wybranych pojęć bankowych. Zaliczenie tej części było warunkiem przejścia do części drugiej. W części drugiej – 5 zadań matematycznych. Nad poprawnością merytoryczną konkursu czuwała p. Justyna Biernacka- konsultant ds. matematyki z WODN w Skierniewicach.
Pierwszą część zaliczyli wszyscy uczestnicy konkursu. W części drugiej 14 uczestników uzyskało maksymalną liczbę punktów. Wzięli oni udział w tzw. dogrywce.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Robert Ornafa – Szkoła Podstawowa w Boguszycach
II miejsce: Magdalena Heleska – Szkoła Podstawowa w Głuchowie
III miejsce: Piotr Rybus – Szkoła Podstawowa w Pszczonowie
Wyróżnienia: Przemysław Chłopek – Szkoła Podstawowa w Michowicach, Hubert Kacprzyk – Szkoła Podstawowa w Boguszycach, Arkadiusz Domasat – Szkoła Podstawowa w Głuchowie, Klaudia Bogusławska – Szkoła Podstawowa w Głuchowie, Bartłomiej Rochalski – Szkoła Podstawowa w Michowicach, Przemysław Seliga – Szkoła Podstawowa w Lniśnie, Grzegorz Walkiewicz – Szkoła Podstawowa w Pszczonowie
Sponsorzy:
- PKO Bank Polski Oddział w Skierniewicach
- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów
Nie tylko laureaci, ale i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczenie nagród odbyło się z udziałem przedstawicieli PKO Bank Polski : p. Małgorzata Łuczywek z-ca dyrektora Oddziału PKO Bank Polski w Skierniewicach oraz p. Jadwiga Chodkiewicznaczelnik wydziału kredytów detalicznych.Matematyka w banku 2008 r. – 2 edycja konkursu

6 marca 2008r. odbył się II Międzyszkolny Konkurs pt. Matematyka w banku. Do konkursu zgłosiło się 8 szkół podstawowych (6 szkół podstawowych z Gminy Głuchów: Janisławice, Białynin, Michowice, Głuchów, Złota, Wysokienice, oraz 2 z poza gminy – z Lnisna i Wojskiej Starej). Naszą szkołę reprezentowali:
Michał Mańkowski, Mateusz Wiosna i Paweł Piekut. Sponsorami konkursu byli: Oddział PKO Bank Polski w Skierniewicach oraz Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuchów.
Zadania konkursowe zostały podzielone na 2 części: część I składała się z 10 pytań zamkniętych dotyczących wybranych pojęć ekonomicznych, które wcześniej były rozesłane do szkół wraz z regulaminem konkursu oraz II części składającej się z 3 zadań matematycznych dotyczących banku. W zadaniach matematycznych zostały uwzględnione aktualne usługi PKO Bank Polski.
Uczestnicy wykazali się wysokim, wyrównanym poziomem wiedzy. Komisja Konkursowa, w skład której weszli wszyscy przybyli opiekunowie uczniów postanowiła przyznać:
I miejsce dla Kingi Wiosny ( S.P. Złota) i Michała Leszczyńskiego (S.P. Złota)
II miejsca nie przyznano
III miejsce dla Małgorzaty Dyśko ( S.P. Głuchów)

IV miejsce dla Natalii Beliny (S.P. Janisławice) i Moniki Kamińskiej (S.P. Białynin)

Nie tylko laureaci, ale i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczenia nagród dokonali przedstawiciele sponsorów konkursu. PKO Bank Polski reprezentowali: p. Jadwiga Chodkiewicz – naczelnik wydziału kredytów detalicznych oraz p. Małgorzata Bogulewska i p. Małgorzata Wojda, natomiast Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: p. Lech Kowara – Sekretarz Gminy Głuchów oraz p. Wiesława Szymańska.Matematyka w banku 2007 r. – 1 edycja konkursu


27 marca 2007 roku odbył się po raz pierwszy międzyszkolny konkurs wiedzy ekonomicznej pt. „Matematyka w banku”. W konkursie wzięli udział przedstawiciele Szkolnych Kas Oszczędności ze Szkoły Podstawowej z Michowic i ze Szkoły Podstawowej z Wysokienic. Konkurs odbył się zgodnie z regulaminem, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy szóstej: Marzena Tracz, Karolina Kuba i Joanna Mańkowska.
W skład Komisji Konkursowej weszły opiekunki SKO ze szkół biorących udział w konkursie: p. Beata Filutowska – SP Michowice oraz p. Beata Ulanowska – SP Wysokienice.
Po podliczeniu punktów zdobytych przez uczestników konkursu, Komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce – Marzena Tracz S.P. Wysokienice
II miejsce – Maria Koczywąs S.P. Michowice
Karolina Kuba S.P. Wysokienice
Joanna Mańkowska S.P. Wysokienice
III miejsce – Martyna Lesiak S.P. Michowice


Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyła p. Alina Duda – Dyrektor Szkoły. Sponsorem nagród dla laureatów konkursu była Szkolna Kasa Oszczędności w Wysokienicach.


Wygenerowano w sekund: 0.03
3,380,011 unikalne wizyty