Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Materiały dla ucznia kl. 4-6

 

KLASA IV

 

Materiały dla ucznia 16-27 marca znajdziesz TUTAJ

 

religia

Materiały TUTAJ

 

 

język polski

30.03. jęz. polski kl. IV  karta pracy pdf

31.03. język polski klasa IV karta pracy pdf

1.04. język polski kl. IV karta pracy pdf

2.04. język polski kl. IV karta pracy pdf

3.04. jęz. polski klasa IV obejrzyj i opowiedz mi w mailu, o czym to było https://www.youtube.com/watch?v=bq0CaK8-G24

6.04. język polski kl. IV karta pracy pdf

7.04. jęz. polski kl. IV karta pracy pdf

8.04. jęz. polski kl. IV zapoznaj się z tekstem i informacjami na str. 335-336 w podręczniku

15.04. jęz. polski kl. IV karta pracy pdf

16.04. język polski kl. IV - pdf

17.04. jęz. polski kl. IV karta pdf

 

język angielski  

Email do kontaktu z p.Joanną Tołżewską:

31.03 kl.4 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.

01.04. kl.4 Topic: Czas Present Simple –zdania twierdzące-ćwiczenia. 

02.04 kl. 4 Topic: Opis codziennych czynności w czasie Present Simple.

 (materiały do lekcji 31.03. - 02.04. w plikach do pobrania KLIK)

07.04 kl.4 Topic: czas Present Simple-ćwiczenia.
08.04 kl.4 Topic: Prowadzimy proste rozmowy na temat ulubionych programów telewizyjnych.
Materiały do lekcji 7-8.04. znajdziesz TUTAJ
15.04 kl.4 Topic: Talking about TV programmes-ćwiczenia.
16.04 kl.4 Topic: Przysłówki częstotliwości-wprowadzenie. 
Materiały do lekcji 15-16 TUTAJ
Proszę Lidię Popek o kontakt z wychowawcą.historia

01.04  materiały znajdziesz TUTAJ

08.04. Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni. Materiały TUTAJ

15.04. Zośka, Alek i Rudy - bohaterscy harcerze. Materiały TUTAJ

matematyka

30.03. Ułamki niewłaściwe. Obejrzyj film KLIK. Wykonaj zad.1-5 str.66 w zeszycie ćwiczeń. Sprawdź swoje rozwiązania KLIK.

01.04. Ułamek zwykły jako wynik dzielenia. Obejrzyj film KLIK. Wykonaj zadania 1-5 str. 68 w zeszycie ćwiczeń. Sprawdź swoje obliczenia KLIK.

02.04. Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną. Obejrzyj film KLIK. Wykonaj zad.6-9 str.67 w zeszycie ćwiczeń. Sprawdź swoje obliczenia KLIK.

03.04. Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe. Wykonaj pracę pt. "Ułamki niewłaściwe. Ułamek jako iloraz" w pliku w Matalandii4. Twoje obliczenia zapisują się w dzienniku e-GWO.

06.04. Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. Obejrzyj film wprowadzający KLIK, a następnie przykłady obliczeń KLIK. Wykonaj zadanie 1-4 str.69 z.ćw. Odeślij. Termin do 7.04.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania, których termin przesłania minął 7 kwietnia.

08.04. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach. Obejrzyj film KLIK, a następnie wykonaj zadania 5 str.69 oraz 6-10 str.70 w zeszycie ćw. Zadanie 8 dla chętnych. Sprawdź swoje obliczenia KLIK.

15.04. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Materiały TUTAJ

16.04. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Materiały TUTAJ

17.04. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Materiały TUTAJ. Praca do odesłania KLIK

 

przyroda

kontakt do p. dyrektor alinaduda65@interia.pl

02.04. Krajobraz wczoraj i dziś. Polecenia do tematu KLIK.

07.04. Obszary i obiekty chronione. Polecenia do tematu KLIK.

08.04. Warunki życia w wodzie. Polecenia do tematu KLIK.

15.04. Z biegiem rzeki; materiały TUTAJ

 

plastyka

30.03. plastyka kl. IV narysuj/namaluj wiosnę

6.04. plastyka kl. IV  dowolną techniką wykonaj pisankę

 

 

muzyka

2.04. muzyka kl. IV zaśpiewaj  https://www.youtube.com/watch?v=mVnzRiockqw

16.04. muzyka kl. IV - pdf 

 

technika

31.03.-02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

 

informatyka

31.03.-02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ 

wychowanie fizyczne

30.03-03.04. znajdziesz TUTAJ

06.04.-08.04. znajdziesz TUTAJ

15.04.-17.04. znajdziesz TUTAJ

 

świetlica

kl.0-8   6.04-8.04

https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg

17.04 świetlica 0-8 Zagraj z nami https://www.kurnik.pl/chinczyk

Klasa 4
Pliki do pobrania kilk

 


 

 

KLASA V

 

Materiały dla ucznia 16-27 marca znajdziesz TUTAJ

 

 

religia

Materiały TUTAJ

 

język polski

Kl. V (30-31 03.) Temat Wyczyny Heraklesa https://epodreczniki.pl/a/z-maczuga-lukiem-w-skorze-lwa/DochYyG9c Przeczytaj uważnie tekst. Wykonaj ćw. . Wybierz jedną z dwunastu prac , napisz opowiadanie odtwórcze i wyślij do nauczyciela.

01-02.04 Wiem o wypowiedzeniach, że….Zeszyt ćw. on-line s.19-21. Ćw.1 i 4 wyślij.
03.04 Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi? Podręcznik s.228-229. Ćw.1 i 2 do zeszytu

06.04 Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury.

08.04 Mitologia-utrwalenie wiadomości. Materiały do lekcji 06.04. - 08.04. znajdziesz TUTAJ

15.04 Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej. Materiały TUTAJ

16.04 Przecinek w zdaniu pojedynczym-przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.Materiały TUTAJ

 17.04 Praktyka czyni mistrza-ćwiczymy pisownię wyrazów z ch i h KLIK

 

język angielski  

Email do kontaktu z p.Joanną Tołżewską:
30.03 kl.5 Topic: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.  
01.04.kl.5 Topic: Some/Any 
03.04. kl.5 Topic: Zamawianie jedzenia i picia. Wprowadzenie. 

(materiały do lekcji 30.03. - 03.04. w plikach do pobrania KLIK)

06.04 kl.5 Topic: Ordering food and drink- ćwiczenia.

08.04 kl.5 Topic: Easter- Wielkanoc. (Materiały do lekcji 6-7.04 KLIK)

15.04. kl.5 Topic: Lots of/much/many-wprowadzenie.
17.04 kl.5 Topic: Pytania o ilość produktów spożywczych.
Materiały do lekcji 15-17.04 TUTAJ
 

historia

02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

16.04. Zjednoczenie Polski. Materiały TUTAJ

biologia

kontakt do p. dyrektor alinaduda65@interia.pl

08.04. Łodyga. Polecenia do lekcji TUTAJ

 

plastyka

31.03. plastyka klasa V zrób palmę wielkanocną

7.04. plastyka kl. V wykonaj pisankę dowolną techniką

 

geografia

30.03. Temat lekcji: Pogoda a klimat. (informacje dotyczące realizacji tematu wysłane mailowo do uczniów).

Informacje będą wysyłane do uczniów mailowo.

 

matematyka

30.03. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Obejrzyj film KLIK i wykonaj zad.1-3 str. 80 w zeszycie ćwiczeń.

31.03. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne - ćwiczenia interaktywne. KLIK

01.04. Mnożenie ułamków dziesiętnych. Obejrzyj film KLIK. Wykonaj pisemnie zad.1 str. 162 podr.

TUTAJ możesz sprawdzić zadania z 25 i 30.03.  

03.04. Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. Wykonaj zad. 4str.80 oraz 7,8 str.82 w zeszycie ćw. Odeślij wykonane zadania. Termin do 6 kwietnia.

06.04. Mnożenie ułamków dziesiętnych. Wykonaj zad. 2,3,4 str.163 podr. W zad.4 pomnóż ułamek przez liczbę. Odeślij rozwiązania do 8 kwietnia.

07.04. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną. Obejrzyj film KLIK, a następnie wykonaj zad.1-3 str. 83 w zeszycie ćw. Sprawdź swoje rozwiązania KLIK.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań z 03.04, których termin realizacji przez ucznia minął 6 kwietnia.

08.04. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną sposobem pisemnym. Obejrzyj film KLIK, a następnie wykonaj zad.4 i 5 str.84 w zeszycie ćw. Sprawdź swoje rozwiązania KLIK.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań, których termin przesłania do nauczyciela minął 8 kwietnia.

15.04. Dzielenie ułamków dziesiętnych. Materiały TUTAJ  

16.04. Rozwiązania z 15.04 KLIK

17.04. Dzielenie ułamków dziesiętnych. Materiały TUTAJ -praca do odesłania.

 

 


muzyka

8.04. muzyka kl. V obejrzyj film KLIK 
15.04. muzyka kl. V wykonaj ćwiczenia na stronie https://epodreczniki.pl/a/wybrani-kompozytorzy---jan-sebastian-bach/DmF8Adm8U i zrób kilkuzdaniową notatkę w zeszycie

 

technika

31.03.-02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

informatyka

31.03.-02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

 

wychowanie fizyczne

30.03-03.04. znajdziesz TUTAJ

06.04.-08.04. znajdziesz TUTAJ

15.04.-17.04 znajdziesz TUTAJ

 

 

świetlica

kl.0-8   6.04-8.04

https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg

17.04 świetlica 0-8 Zagraj z nami https://www.kurnik.pl/chinczyk

Klasa 5
Pliki do pobrania klik

 


 

KLASA VI

 

Materiały dla ucznia 16-27 marca znajdziesz TUTAJ

 

 

religia

Materiały TUTAJ

 

język polski

31.03-01.04 Pisownia wyrazów wielką i małą literą. Zeszyt on-line s.23-16. Ćw.8 wyślij.
02.04-03.04 Praca twórcza z tekstem. Zeszyt on-line s.18-22. Ćw.9 wyślij

06.04 Wyobraźnia
07.04 Pamiętny dzień
08.04 Zagadka Mony Lisy; materiały do lekcji 06.04. - 08.04. znajdziesz TUTAJ.

15.04 Z wizytą w szerokim świecie; materiały TUTAJ

16.04 Podróż do celu-"Hobbit- czyli tam i z powrotem"; materiały TUTAJ

17.04 Bilbo Baggins-na podstawie utworu J.R.R.Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem" KLIK

 

 

 

język angielski  

Email do kontaktu z p.Joanną Tołżewską:

30.03. kl.6 Topic: Pogoda i katastrofy naturalne.-ćwiczenia na słownictwo. 

31.03 kl.6 Topic: Past Continuous-pytania 

03.04 kl.6 Topic: Raportowanie wydarzeń.

(materiały do lekcji 30.03. - 03.04. w plikach do pobrania KLIK)

06.04 kl. 6 Topic: Raportowanie wydarzeń –ćwiczenia.
07.04 kl. 6 Topic: Czas Past Simple i Past Continuous. (Materiały do lekcji 6-7.04 KLIK) Drodzy uczniowie!

17.04 kl.6 Topic: Czas Past Simple i Past Continuous – ćwiczenia. Materiały TUTAJ

Kuba Matysek i Maciej Woicki. proszę o pilny kontakt mailowy z nauczycielem j.angielskiego.
historia

01.04  materiały znajdziesz TUTAJ

02.04. materiały znajdziesz TUTAJ
08.04 materiały znajdziesz TUTAJ

15.04. Legiony Polskie we Włoszech. Materiały TUTAJ

16.04. Materiały TUTAJ

biologia

kontakt do p. dyrektor alinaduda65@interia.pl

16.04. Płazy - organizmy wodno-lądowe KLIK

 

 

 

plastyka

2.04. plastyka kl. VI zrób palmę wielkanocną

16.04. plastyka kl. VI - pdf


geografia

Informacje będą wysyłane do uczniów mailowo.

 

 

 

matematyka

30.03. Liczby dodatnie i ujemne -podsumowanie. Wykonaj test interaktywny KLIK

01.04. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych - utrwalenie. Wykonaj 3 zadania KLIK i odeślij.

02.04. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych - utrwalenie. Wykonaj 3 zadania KLIK i odeślij.
03.04. Liczby całkowite. Wykonaj test interaktywny KLIK. Czekam na zadania z 1 i 2 kwietnia (termin do 6 kwietnia).

06 - 08.04. Działania na liczbach-utrwalenie. Wykonaj zadania KLIK i odeślij (termin do 8 kwietnia).

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań, których termin realizacji przez ucznia minął 6 kwietnia.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań, których termin przesłąnia do nauczyciela minął 8 kwietnia.

15.04. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Materiały TUTAJ

16.04. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych - ćwiczenia. Materiały TUTAJ

17.04. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych - ćwiczenia. Materiały TUTAJ

 

 

muzyka

31.03. muzyka klasa VI śpiewaj jak Urszula https://www.youtube.com/watch?v=6rLhS0Uenr8&list=PLEsGhXEdMTFktiID43czrAYavN5hbn-ho&index=8

 technika

31.03.-02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

 

informatyka

31.03.-02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

16.04. materiały TUTAJ

 

wychowanie fizyczne

30.03-03.04. znajdziesz TUTAJ
06.04.-08.04. znajdziesz TUTAJ
15.04.-17.04. znajdziesz TUTAJ

zajęcia z wychowawcą
06.04. materiały TUTAJ

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

06-17.04. Materiały TUTAJ

świetlica

kl.0-8   6.04-8.04

https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg

17.04 świetlica 0-8 Zagraj z nami https://www.kurnik.pl/chinczyk

 Klasa 6
Pliki do pobrania klik
obrazki by turkkub, Freepek, surang, srip, Vectors Market, iconixar, Darius Dan
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,668,057 unikalne wizyty