Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Materiały dla ucznia kl.7-8

KLASA VII

Materiały dla ucznia 16-27 marca znajdziesz TUTAJ

 

 

 

religia

Materiały TUTAJ


 

język polski

30.03. jęz. polski kl. VII  karta pracy pdf

31.03. język polski klasa VII karta pracy pdf

1.04. język polski kl. VII  karta pracy pdf

2.04. język polski kl. VII  karta pracy pdf (podsumowanie "kamieni" dla chętnych TUTAJ)

3.04. jęz. polski klasa VII obejrzyj i wypisz wyrazy z języka młodzieżowego  https://www.youtube.com/watch?v=AQaZVYti-Go

6.04. język polski kl. VII karta pracy pdf

7.04. jęz. polski kl. VII karta pracy pdf

8.04. jęz. polski kl. VII karta pracy pdf

15.04. jęz. polski kl. VII karta pracy pdf
16.04. jęz.polski kl.VII karta pdf
17.04. jęz. polski kl. VII karta pdf

 

 

język angielski  

Email do kontaktu z p.Joanną Tołżewską:

31.03 kl.7 Topic: Utrwalenie słownictwa związanego ze światem muzyki.  
01.04  kl.7 Topic: Reading.A song. 
04.04 kl.7 Topic: Interpretowanie tekstu piosenek- ćwiczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

(materiały do lekcji 31.03. - 04.04. w plikach do pobrania KLIK)

07.04 kl.7 Topic: Zastosowanie konstrukcji be going to i czasu Future Simple do wyrażenia przyszłości.
08.04 kl. 7 Topic: Be going to/Future Simple – ćwiczenia. Materiały do lekcji 7-8.04. KLIK

Drodzy uczniowie kl.7
15.04 kl.7 Topic: Czas Present Continuous.

17.04 kl.7 Topic: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany na przyszłość.
Materiały do lekcji 15-17.04. TUTAJ


 

język niemiecki

31.03. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

 

 

historia

30.03. Powtórzenie o I Wojnie Światowej (w plikach do pobrania KLIK)

02.04. Narodziny faszyzmu (w plikach do pobrania KLIK)

06.04. Imperium komunistyczne (w plikach do pobrania KLIK)

16.04. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. Materiały TUTAJ

 

biologia

kontakt do p. dyrektor alinaduda65@interia.pl

31.03. Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Polecenia do tematu KLIK

02.04. Temat: Ucho - narząd słuchu i równowagi. Polecenia do tematu KLIK.

07.04. Zmysły powonienia, smaku i dotyku. Polecenia do tematu KLIK.

16.04. Materiały TUTAJ

geografia Informacje dla uczniów będą wysyłane mailowo.

31.03. Rozwój transportu powietrznego i wodnego w Polsce – powtórzenie i utrwalenie wiadomości. KLIK

 

 

chemia

30.03.  Woda - jej właściwości i rola w przyrodzie.(w plikach do pobrania KLIK

01.04. Woda jako rozpuszczalnik. Materiały znajdziesz TUTAJ

06.04. Rodzaje roztworów. Materiały znajdziesz TUTAJ.

08.04. Rozpuszczalność substancji w wodzie. Materiały znajdziesz TUTAJ.

15.04. Rozpuszczalność substancji w wodzie - ćwiczenia. Materiały TUTAJ

 


fizyka

30.03.Pierwsza zasada dynamiki Newtona - bezwładność.(w plikach do pobrania KLIK)

01.04. Druga zasada dynamiki Newtona. Materiały znajdziesz TUTAJ

06.04. Pierwsza i druga zasada dynamiki - ćwiczenia. Materiały znajdziesz TUTAJ.

08.04. Swobodne spadanie ciał. Materiały znajdziesz TUTAJ.
15.04. Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu. Materiały TUTAJ

 

 

matematyka

31.03. Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie. KLIK Wykonaj zadania interaktywne KLIK oraz KLIK

01.04. Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie. Wykonaj zadania 1-5 str. 93 z zeszytu ćwiczeń. Spawdź swoje rozwiązania KLIK.

02.04. Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie. Wykonaj zadania 6-11 str.94 z zeszytu ćwiczeń. Sprawdź swoje rozwiązania KLIK.

03.04. Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie. Wykonaj zadania i odeślij KLIK. Termin do 7 kwietnia.

07.04. Potęgowanie potęgi. Obejrzyj film KLIK, a następnie wykonaj zadania 1-4 str.95 zeszt ćw. Sprawdź swoje rozwiązania KLIK.

08.04. Potęgowanie potęgi. Wykonaj zad. 12 i 13 str. 259 podr. Sprawdź swoje rozwiązania KLIK.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań z 03.04, których termin przesłania do nauczyciela minął 7 kwietnia. 

15.04. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. Materiały TUTAJ

16.04. Działania na potęgach. Materiały TUTAJ

17.04. Działania na potęgach. Materiały TUTAJ


plastyka

1.04. plastyka kl. VII - zrób palmę

8.04. plastyka kl. VII obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=NXSPfmt8ghk

15.04. plastyka kl. VII karta pracy pdf

 

muzyka

30.03. muzyka kl. VII obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=v80X3fGscSo

6.04. muzyka kl. VII zapoznaj się z tematem Wielogłosowa muzyka wokalna w rozdziale "Wyśpiewać duszę" 

 

informatyka

02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

16.04. materiały TUTAJ

 

wychowanie fizyczne

30.03.-03.04. znajdziesz TUTAJ

06.04.-08.04. znajdziesz TUTAJ

15.04.-17.04 znajdziesz TUTAJ

 

 

wychowanie do życia w rodzinie

"Przekazywanie życia" oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Zastanowić się czy teraz mógłbym być dobrym rodzicem?

 

zajęcia z wychowawcą

06.04. Zagrożenia wynikające z powielaniem niesprawdzonych informacji w internecie. Pobierz komiks.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

06-17.04. Materiały TUTAJ

 


świetlica

kl.0-8   6.04-8.04

https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg

17.04 świetlica 0-8 Zagraj z nami https://www.kurnik.pl/chinczyk

doradztwo zawodowe

Materiały TUTAJ

Klasa7:
 Pliki do pobrania Klik

 


 

KLASA VIII

Materiały dla ucznia 16-27 marca znajdziesz TUTAJ

 

 

religia

Materiały TUTAJ

 

 

 

język polski

30.03. jęz. polski kl. VIII  karta pracy pdf

31.03. język polski klasa VIII karta pracy pdf

1.04. język polski kl. VIII karta pracy pdf

2.04. język polski kl. VIII  karta pracy pdf

3.04. jęz. polski klasa VIII obejrzyj i napisz, co Cię zaciekawiło https://www.youtube.com/watch?v=AQZbDBJmoaw

6.04. język polski kl. VIII karta pracy pdf

7.04. jęz. polski kl. VIII karta pracy pdf

8.04. jęz. polski kl. VIII karta pracy pdf

15.04. jęz. polski kl. VIII karta pracy pdf
16.04. jęz. polski kl. VIII karta pdf
17.04. jęz. polski kl. VIII karta pdf

 

język angielski

Email do kontaktu z p.Joanną Tołżewską:
31.03 kl.8  Topic: Vocabulary exercises-dwiczenia na słownictwo.  
01.04 kl.8 Topic: Czas Past Continuous/Past Simple-przypomnienie. 
03.04 kl.8 Topic: Dopełniacz’s. Ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego. 

 (materiały do lekcji 31.03. - 03.04.  w plikach do pobrania KLIK)

07.04 kl.8 Topic: Pytanie o drogę. Funkcje komunikacyjne.
08.04 kl.8 Topic: Writing: Pocztówka z wakacji.

Materiały do lekcji 7-8.04. KLIK

15.04 kl.8 Topic: Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 
17.04 kl.8 Topic: Tryb rozkazujący. Zwyczaje żywieniowe. Materiały TUTAJ

 

 

język niemiecki

31.03. materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. materiały TUTAJ

historia

30.03. Proszę zapoznać się z tematem: Rozpad bloku wschodniego oraz z linkiem https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/D9lAM6jEZ

03.04. Początek III Rzeczypospolitej. Materiały TUTAJ

06.04. Informacje znajdziesz TUTAJ

17.04. Informacje znajdziesz TUTAJ

 

 

 

WOS

31.03. Materiały znajdziesz TUTAJ

03.04. Media i opinia publiczna. Materiały znajdziesz TUTAJ

07.04. Materiały znajdziesz TUTAJ
17.04. Materiały TUTAJ

 

 

biologia

kontakt do p. dyrektor alinaduda65@interia.pl

02.04. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Polecenia do tematu KLIK.  

16.04. Sposoby ochrony przyrody. Polecenia do tematu KLIK.

 

 

geografia

Ogłoszenie! P. Ewa Wieczorek prosi o Wasze adresy mailowe. Proszę przesłać informacje na adres  

31.03. Informacja TUTAJ 

 chemia

30.03. Alkohole monohydroksylowe - ćwiczenia.(w plikach do pobrania KLIK

01.04. materiały znajdziesz TUTAJ

06.04. Porównanie właściwości alkoholi. Materiały znajdziesz TUTAJ.

08.04. Glicerol - alkohol polihydroksylowy. Materiały znajdziesz TUTAJ.
15.04. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. Materiały TUTAJ

 


fizyka

30.03.Zjawisko cienia i półcienia. (w plikach do pobrania KLIK

01.04. Materiały znajdziesz TUTAJ

06.04. Odbicie i rozproszenie światła. Materiały znajdziesz TUTAJ.

08.04. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie. Materiały znajdziesz TUTAJ.
15.04. Zwierciadła sferyczne. Materiały TUTAJ

 

matematyka

30.03. Trening przez egzaminem. Popraw zadania wykonane nieprawidłowo w teście 10 KLIK.

31.03. Egzamin próbny z matematyki.

01.04. Trening przed egzaminem. Wróć do zadań z testów 1-10, które wykonałeś/aś nieprawidłowo. Spróbuj je rozwiązać. Rozwiązania testów 6-10 znajdziesz TUTAJ.

02.04. Trening przed egzaminem - działania na potęgach. Rozwiąż zadania KLIK i prześlij rozwiązania. termin do 6 kwietnia.

03.04. Trening przed egzaminem - działania na pierwiastkach. Rozwiąż zadania KLIK i prześlij rozwiązanie. Termin do 7 kwietnia.

06 -08.04. Działania na potęgach i pierwiastkach. Rozwiąż zadania KLIK i prześlij rozwiązanie. Termin do 8 kwietnia.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań z 02.04, których termin realizacji przez ucznia minął 6 kwietnia.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań z 03.04, których termin przesłania do nauczyciela minął 7 kwietnia.

TUTAJ znajdziesz rozwiązania zadań z 06.04, których termin przesłania przez ucznia minął 8 kwietnia.

Dla chętnych - rozwiązywanie testów i zadań ćwiczeniowych z aplikacji PowtórkoMat8 KLIK. Pamiętaj się zalogować.

15.04. Symetria względem prostej. Materiały TUTAJ

16.04. Symetria względem prostej - ćwiczenia. Materiały TUTAJ

17.04. Oś symetrii figury. Materiały TUTAJ

informatyka

02.04. materiały znajdziesz TUTAJ

16.04. materiały znajdziesz TUTAJ

 

 

 

wychowanie fizyczne

30.03.-03.04. znajdziesz TUTAJ
06.04.-08.04. znajdziesz TUTAJ

15.04.-17.04. znajdziesz TUTAJ

 

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

materiały znajdziesz TUTAJ

08.04. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. Materiały TUTAJ

15.04. Profilaktyka zdrowotna - zdrowie jako wartość. Materiały TUTAJ

 

zajęcia z wychowawcą

17.04. Materiały TUTAJ

 

wychowanie do życia w rodzinie

Przedwczesna inicjacja seksualna. Oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Zastanowić się i wypisać sobie jakie mogą być konsekwencje przedwczesnej inicjacji seksualnej dla mnie? Co mogę stracić ze swojego życia?

 

 

Zajęcia korekcyjno– kompensacyjne (dla uczniów uczestniczących w zajęciach)

 

kl. VIII termin realizacji 27.03-8.04 https://epodreczniki.pl/a/nosowa-czy-ustna/D1H3tuZW4 https://learningapps.org/1403944 https://learningapps.org/1403603

17.04 kl.VIII Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne KLIK

 

 

świetlica

kl.0-8   6.04-8.04

https://www.youtube.com/watch?v=cYSzOuY5_Jg

17.04 świetlica 0-8 Zagraj z nami https://www.kurnik.pl/chinczyk

 

doradztwo zawodowe

Materiały TUTAJ

 

Klasa 8
obrazki by turkkub, Freepek, surang, srip, Vectors Market, iconixar, Darius Dan
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,667,891 unikalne wizyty